Maatregelen coronavirus

Rijssen, 24 april 2020

Geachte Relatie,

UPDATE 24-04-2020

Inmiddels worden we als bouwkolom al 6 weken geconfronteerd met het Covid19 virus. Tot op heden lopen alle projecten gestaag door. Hier en daar ondervinden we strubbelingen in de toelevering en door ziekte van afwezige collega’s is de druk vergroot. Het is beheersbaar en we werken met man en macht aan uw project(en).

Onze technisch directeur Henk Nijzink en onze technische ontwikkelaar Jan Nieuwenhuis zijn beiden geconfronteerd met het Covit19 virus. Henk is behoorlijk ziek geweest maar maakt het naar omstandigheden momenteel weer redelijk. Jan is opgenomen geweest op de IC afdeling waar hij gedurende 1 week beademt moest worden. Inmiddels is Jan weer thuis gekomen en ook hij maakt het naar omstandigheden goed.

De regering heeft geen andere maatregelen betreffende de bouwkolom afgekondigd in de persconferentie van 21-04-2020. Ons Corona (Covit19) beleid is daarom ook ongewijzigd gebleven.

Eerder besteedden wij al aandacht aan de mensen die thuis werken en de mensen die op de fabriek werken. Vandaag nemen wij het ‘petje’ af voor de mensen die op de bouw ondanks de crisis die heerst met vereende krachten aan uw project(en) werken.

Wilt u ons helpen door onze mensen op uw projecten te waarderen in deze tijd? We moeten het samen doen! Dat geldt in alle opzichten. Stukje waardering kost niets en doet het altijd goed bij mensen!

24-04-2020

Onderstaande maatregelen zijn niet aangepast en onverkort van kracht.

De volgende maatregelen hebben wij reeds genomen om de voortgang van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen;

Situatie m.b.t. kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco en fabrieken;

 • Alle kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco werken vanuit huis.
 • Strenge beschermings- en hygiëne voorschriften voor alle MBS fabrieksmedewerkers
 • Geen persoonlijk contact met klanten en leveranciers, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Bezoek aan ons bedrijf is beperkt tot transporteurs die grondstoffen lossen en producten laden. Hiervoor gelden stringente regels, zie onderstaande.
 • We volgen op de bouwplaats de richtlijnen van de hoofdaannemer. Indien overheid / RIVM andere maatregelen stelt, worden deze in achtgenomen.
 • MBS projectleiders doen alleen bouw bezoeken indien strikt noodzakelijk.
 • Onze medewerkers zijn prima bereikbaar per Telefoon, Microsoft Teams of Skype.

Situatie m.b.t. bestellingen en leveringen;

 • Wij hebben momenteel nog steeds dagelijks telefonisch- en mailcontact met onze toeleveranciers van grondstoffen om onze toeleveringen zo goed mogelijk te waarborgen. Op dit moment hebben wij geen aanleidingen om te veronderstellen dat er vertragingen komen of dat onze grondstoffen niet geleverd kunnen worden.
 • Wij zullen ons inspannen om alle orders die wij hebben afgesloten met u conform onze afspraken aan u leveren.
 • Eventuele annuleringen van opdrachten die wij hebben ontvangen kunnen wij niet accepteren.
 • Indien er, ondanks onze strenge preventieve maatregelen, toch een situatie ontstaat waardoor wij niet kunnen of o.a. van overheidswege niet mogen produceren, bouwen of uitleveren, dan beschouwen wij dat als overmacht.
 • Wij blijven de situatie nauwgezet volgen en zullen ons proactief bij u melden indien er zaken veranderen die invloed hebben op de met u gemaakte afspraken en leveringen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met ondergetekende.

De komende tijd is het voor een ieder een onzekere en lastige tijd maar als we samenwerken en elkaar helpen zullen we erdoor komen.

Hoogachtend,
MBS Hybrid Casco B.V.

 Geert Nieuwenhuis
Directeur | Direct: 06-81025979 

Rijssen, 3 april 2020

Geachte Relatie,

De gevolgen en maatregelen omtrent het Corona-Virus veranderen op dit moment nagenoeg met het uur en ook wij van MBS Hybrid Casco volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet.

UPDATE 03-04-2020 13:43

We zijn inmiddels 3 weken in een intelligente loc down beland. Dat betekend vast voor u: alle zeilen bijzetten om alles geregeld te krijgen. We zitten allemaal in hetzelfde ‘schuitje’. De omvang van deze Corona crisis werd voor ons deze week heel zichtbaar en komt heel dicht bij in onze in de steden, plaatsen en straten. Vele mensen laten het leven of vechten voor hun leven thuis of in het ziekenhuis. Bent u betrokken bij een zieke of is er iemand overleden in uw omgeving? Allen sterkte toegewenst namens alle MBS medewerkers!

Al onze medewerkers leveren een onverminderde inspanning om u goed te kunnen bedienen. We nemen de richtlijnen zeer serieus en doen ons uiterste best om goed en op tijd te kunnen leveren wat nog steeds goed lukt, al is dat wel af ten toe met ‘passen en meten’.

Al een aantal verkoop trajecten verlopen succesvol via de digitale middelen. Gerard, Laurens en ik staan u graag digitaal te woord over uw nieuwe project!

Deze week een kleine impressie vanuit de toppers van Vianen.
Dank collega’s in Vianen, Staphorst en andere fabrieken vanuit Hybrid maar ik denk dat ik ook wel mag spreken vanuit u als klant?

Volgende week hopen we wat meer te laten zien van de bouwplaatsen! Voor nu wensen u een goed weekeinde en blijf gezond!

Update Corona Virus MBS Hybrid Casco

Zelfs onze wanden bokken op de fabriek houden de RIVM regels (1.5m1) afstand in acht 😊

UPDATE 03-04-2020 13:43

Onderstaande maatregelen zijn niet aangepast en onverkort van kracht.

De volgende maatregelen hebben wij reeds genomen om de voortgang van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen;

Situatie m.b.t. kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco en fabrieken;

 • Alle kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco werken vanuit huis.
 • Strenge beschermings- en hygiëne voorschriften voor alle MBS fabrieksmedewerkers
 • Geen persoonlijk contact met klanten en leveranciers, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Bezoek aan ons bedrijf is beperkt tot transporteurs die grondstoffen lossen en producten laden. Hiervoor gelden stringente regels, zie onderstaande.
 • We volgen op de bouwplaats de richtlijnen van de hoofdaannemer. Indien overheid / RIVM andere maatregelen stelt, worden deze in achtgenomen.
 • MBS projectleiders doen alleen bouw bezoeken indien strikt noodzakelijk.
 • Onze medewerkers zijn prima bereikbaar per Telefoon, Microsoft Teams of Skype.

Situatie m.b.t. bestellingen en leveringen;

 • Wij hebben momenteel nog steeds dagelijks telefonisch- en mailcontact met onze toeleveranciers van grondstoffen om onze toeleveringen zo goed mogelijk te waarborgen. Op dit moment hebben wij geen aanleidingen om te veronderstellen dat er vertragingen komen of dat onze grondstoffen niet geleverd kunnen worden.
 • Wij zullen ons inspannen om alle orders die wij hebben afgesloten met u conform onze afspraken aan u leveren.
 • Eventuele annuleringen van opdrachten die wij geproduceerd hebben, produceren of waarvoor wij grondstoffen hebben ontvangen kunnen wij niet accepteren.
 • Indien er, ondanks onze strenge preventieve maatregelen, toch een situatie ontstaat waardoor wij niet kunnen of o.a. van overheidswege niet mogen produceren, bouwen of uitleveren, dan beschouwen wij dat als overmacht.
 • Wij blijven de situatie nauwgezet volgen en zullen ons proactief bij u melden indien er zaken veranderen die invloed hebben op de met u gemaakte afspraken en leveringen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Henk Nijzink  ( 06-27656110 ) of ondergetekende.

De komende tijd is het voor een ieder een onzekere en lastige tijd maar als we samenwerken en elkaar helpen zullen we erdoor komen.

Hoogachtend,

MBS Hybrid Casco B.V.

Geert Nieuwenhuis
Directeur | Direct: 06-81025979 

BETREDEN VAN TERREIN MBS VIANEN

1. CHAUFFERS DIENEN ZICH BIJ BINNENKOMST EERST TE MELDEN BIJ HET AANGEGEVEN LOKET.
2. CHAUFFEURS MOETEN BIJ HUN VRACHTWAGEN BLIJVEN.
3. CHAUFFEURS MOGEN NIET RONDLOPEN OP HET TERREIN.
4. CHAUFFEURS MOGEN ZICH NIET BEGEVEN IN DE FABRIEK.
5. ER IS GEEN MOGELIJKHEID VOOR HET NUTTIGEN VAN KOFFIE OF VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN TOILET.
6. TEN ALLE TIJDEN DE AFSTAND VAN 1,5 METER AANHOUDEN T.O.V. ELKAAR.
7. VRACHTBONNEN AANNEMEN: HANDSCHOENEN AAN!!!
8. NIEMAND MAG ZOMAAR HET TERREIN VAN MBS VIANEN BETREDEN.

Rijssen, 26 maart 2020

Geachte Relatie,

De gevolgen en maatregelen omtrent het Corona-Virus veranderen op dit moment nagenoeg met het uur en ook wij van MBS Hybrid Casco volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet.

UPDATE 26-03-2020 15:47

Inmiddels werken we weer bijna 2 weken als kantoor personeel vanuit huis. Het gaat in principe prima al missen we wel het overleg en de saamhorigheid op het werk. Het is niet anders in deze tijden. Gelukkig lopen de werken in de voorfases allemaal mooi door. Onze dank is groot aan een ieder ( ook u ) die daar een bijdrage aan levert!

Qua fabrieken merken we wel dat we meer ziekteverzuim hebben als normaliter. Gelukkig nog geen besmettingen onder onze collega’s.  Het management van de fabrieken met hun medewerkers spannen zich tot het uiterste in om alle producties op tijd gereed te hebben. Momenteel ondervinden wij nog geen noemenswaardige hinder van stagnatie van levering van grondstoffen gelukkig.

De bouwen lopen ook door. Het is niet makkelijk voor de mannen met alle regels van het RIVM maar ze doen hun uiterste best om de bouwen zo goed als het kan te laten doorlopen om voor u als klant geen stagnatie te laten optreden.

Er is veel waardering voor de mensen in de fabrieken, mensen die thuiswerken en de mensen op de bouwplaatsen die niet vanuit huis in een ‘veilige’ omgeving hun werk kunnen doen maar elke dag toch weer zich inzetten om de klussen te klaren! CHAPEAU voor een ieder!!

Onderstaande een kleine impressie van een aantal collega’s van ons kantoor die nu vanuit huis hun bijdrage leveren aan uw project!

Ze groeten u en hopen dat het goed gaat met een ieder van u! 

team mbs hybrid casco thuiswerken

26-03-2020 15:47

Onderstaande maatregelen zijn niet aangepast en onverkort van kracht.

De volgende maatregelen hebben wij reeds genomen om de voortgang van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen;

Situatie m.b.t. kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco en fabrieken;

 • Alle kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco werken vanuit huis.
 • Strenge beschermings- en hygiëne voorschriften voor alle MBS fabrieksmedewerkers
 • Geen persoonlijk contact met klanten en leveranciers, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Bezoek aan ons bedrijf is beperkt tot transporteurs die grondstoffen lossen en producten laden. Hiervoor gelden stringente regels, zie onderstaande.
 • We volgen op de bouwplaats de richtlijnen van de hoofdaannemer. Indien overheid / RIVM andere maatregelen stelt, worden deze in achtgenomen.
 • MBS projectleiders doen alleen bouw bezoeken indien strikt noodzakelijk.
 • Onze medewerkers zijn prima bereikbaar per Telefoon, Microsoft Teams of Skype.

Situatie m.b.t. bestellingen en leveringen;

 • Wij hebben momenteel nog steeds dagelijks telefonisch- en mailcontact met onze toeleveranciers van grondstoffen om onze toeleveringen zo goed mogelijk te waarborgen. Op dit moment hebben wij geen aanleidingen om te veronderstellen dat er vertragingen komen of dat onze grondstoffen niet geleverd kunnen worden.
 • Wij zullen ons inspannen om alle orders die wij hebben afgesloten met u conform onze afspraken aan u leveren.
 • Eventuele annuleringen van opdrachten die wij geproduceerd hebben, produceren of waarvoor wij grondstoffen hebben ontvangen kunnen wij niet accepteren.
 • Indien er, ondanks onze strenge preventieve maatregelen, toch een situatie ontstaat waardoor wij niet kunnen of o.a. van overheidswege niet mogen produceren, bouwen of uitleveren, dan beschouwen wij dat als overmacht.
 • Wij blijven de situatie nauwgezet volgen en zullen ons proactief bij u melden indien er zaken veranderen die invloed hebben op de met u gemaakte afspraken en leveringen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Henk Nijzink  ( 06-27656110 ) of ondergetekende.

De komende tijd is het voor een ieder een onzekere en lastige tijd maar als we samenwerken en elkaar helpen zullen we erdoor komen.

Hoogachtend,

MBS Hybrid Casco B.V.

Geert Nieuwenhuis
Directeur | Direct: 06-81025979 

RIJSSEN, 17 MAART 2020.

Geachte Relatie,

De gevolgen en maatregelen omtrent het coronavirus veranderen op dit moment nagenoeg met het uur en ook wij van MBS Hybrid Casco volgen de ontwikkelingen hiervan op de voet.

De volgende maatregelen hebben wij reeds genomen om de voortgang van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen:

Situatie m.b.t. kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco en fabrieken:
– Alle kantoor medewerkers van MBS Hybrid Casco werken vanuit huis;
– Strenge beschermings- en hygiëne voorschriften voor alle MBS fabrieksmedewerkers;
– Geen persoonlijk contact met klanten en leveranciers, tenzij strikt noodzakelijk;

– Bezoek aan ons bedrijf is beperkt tot transporteurs die grondstoffen lossen en producten laden. Hiervoor gelden stringente regels, zie onderstaande regels ‘betreden van terrein MBS Vianen;
– We volgen op de bouwplaats de richtlijnen van de hoofdaannemer. Indien overheid / RIVM andere maatregelen stelt, worden deze in acht genomen.
– MBS projectleiders doen alleen bouw bezoeken indien strikt noodzakelijk.
– Onze medewerkers zijn prima bereikbaar per
Microsoft Teams of Skype.

Situatie m.b.t. bestellingen en leveringen;
– Wij hebben momenteel dagelijks telefonisch- en mailcontact met onze toeleveranciers van grondstoffen om onze toeleveringen zo goed mogelijk te waarborgen. Op dit moment hebben wij geen aanleidingen om te veronderstellen dat er vertragingen komen of dat onze grondstoffen niet geleverd kunnen worden;
– Wij zullen ons inspannen om alle orders die wij hebben afgesloten met u conform onze afspraken aan u leveren;
– Eventuele annuleringen van opdrachten die wij geproduceerd hebben, produceren of waarvoor wij grondstoffen hebben ontvangen kunnen wij niet accepteren;
– Indien er, ondanks onze strenge preventieve maatregelen, toch een situatie ontstaat waardoor wij niet kunnen of o.a. van overheidswege niet mogen produceren, bouwen of uitleveren, dan beschouwen wij dat als overmacht;
– Wij blijven de situatie nauwgezet volgen en zullen ons proactief bij u melden indien er zaken veranderen die invloed hebben op de met u gemaakte afspraken en leveringen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Henk Nijzink ( 06-27656110 ) of ondergetekende.

De komende tijd is het voor een ieder een onzekere en lastige tijd maar als we samenwerken en elkaar helpen zullen we erdoor komen.

Hoogachtend,

MBS Hybrid Casco B.V.
Geert Nieuwenhuis
Directeur | Direct: 06-81025979

Volg MBS Hybrid Casco

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Hybrid Casco
Ambachtsstraat 11
7461 TP te Rijssen

Maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 – 17:00.

KvK-nummer: 61638463
Btw-nummer: NL854424660B01